Splošni pogoji

Pravila in pogoji poslovanja Mountvacation.si

Ta pravila in pogoji poslovanja ne nasprotujejo temeljnim statusnim pravicam potrošnikov. Prosimo, da skrbno preberete Splošne pogoje in pravila poslovanja. Ko opravite rezervacijo vaših pocitnic z OBS, d.o.o., ki posluje preko MountVacation.si smatramo, da se strinjate s pravili in pogoji, ki so navedeni na tej strani.

Uradni sedež našega podjetja je na naslovu Letališka 29, 1000 Ljubljana, Slovenija. Nobeden izmed zaposlenih ali predstavnikov podjetja nima pooblastila za spreminjanje pogojev, ki veljajo ob rezervaciji. Vaša pogodba je sklenjena na podlagi zakonov, ki veljajo na območju Republike Slovenije in so predmet presoje slovenskih sodišč.

Pravila za rezervacije zajemajo rezervacije, ki so bile narejene preko interneta, ob pomoči rezervacijskih agentov preko telefona ali na kakšen drug način - ne glede na prodajni kanal, ki je bil uporabljen ob potrditvi rezervacije, vas ta pravila zavezujejo. Potrjujete, da ste stari najmanj 18 let in ste odgovorni za vsa placila, ki se izvedejo na izbrani nacin. Pri tem ste dolžni zagotoviti dovolj denarnih sredstev, da bo transakcija uspešna obenem pa potrjujete, da ste pristojni za upravljanje z izbrano kreditno/debitno kartico.

Veljavnost Splošnih pogojev in pravil poslovanja

Spletna stran MountVacation.si in OBS d.o.o. (MountVacation.si) svoje storitve nudi izkljucno na podlagi Pravil in pogojev poslovanja. Provizije, ki izhajajo iz Splošnih pogojev in pravil poslovanja narekujejo pravne odnose med vami kot stranko in MountVacation.si ter delno dolocajo pogodbo med vami in MountVacation.si. MountVacation.si deluje kot internetni posrednik in ne kot posrednik konkretnih namestitvenih storitev. MountVacation.si deluje kot posrednik med vami in konkretnimi ponudniki storitev, kot so hotelske operacije in deluje v imenu in na racun obeh, vas in konkretnih ponudnikov storitev.

Ceprav MountVacation.si ponuja internetne povezavo do ponudb tretjih oseb v primeru individualnih transakcij, MountVacation.si ne deluje kot posrednik storitev tretjih oseb. Vedite, da cena, prenos in glavni pogoji potovanja teh individualnih ponudnikov storitev vplivajo na vsebino dogovora med vami in individualnimi ponudniki storitev. Ti pogoji lahko zajemajo pogoje placila, roke, odgovornost, odpoved, spremembe rezervacije, povracilo ter druge podrobnosti hotelske pogodbe, ki so namenjeni vecji jasnosti pogodbe.

Točnost spletne strani

Ponudniki storitev in partnerji so sami odgovorni za opise nastanitvenih objektov, fotografije, cene in splošne informacije, ki jih naložijo na spletno stran MountVacation. MountVacation.si ne zagotavlja tocnosti, popolnosti in pravilnosti podatkov o cenah na svoji spletni strani. Strinjate se, da je uporaba te spletne strani na vašo lastno odgovornost. Vsebina in informacije, ki jih MountVacation.si zagotavlja na tej spletni strani nimajo svetovalne narave.

Ponudniki storitev in partnerji MountVacation.si se trudijo, da bi zagotavljali tocne in prenovljene informacije o produktih in storitvah, ki jih ponujajo. Kljub temu se lahko informacije spremenijo brez predhodnega obvestila. Svetujemo vam, da redno spremljate morebitne spremembe pravil in pogojev konkretnih produktov in storitev.

Produkt ali storitev, ki je prikazana na tej spletni strani morda ni primerna za vas – o tem odlocate sami (v primeru dvoma poišcite neodvisen nasvet).

MountVacation.si ali njegovi ponudniki namestitev in storitev lahko popravijo napake, opustitve ali kadarkoli spremenijo obliko ali vsebino na tej spletni strani. Rutinsko vzdrževanje, povpraševanje na sistemih ali druge okolišcine pomenijo, da ta spletna stran in ponudene storitve niso nujno vedno na voljo.

Kadar ima namestitev v svojem opisu navedeno možnost smuke od objekta do smucišca in nazaj (ski-in/ski-out), je ta opomba predmet trenutnih snežnih razmer in je odvisna od smucarskih sposobnosti smucarja. V drugih primerih se lahko zgodi, da plavalni bazeni namestitvenih objektov trenutno ne obratujejo ali se hotel odloci, da drugace uredi storitev obrokov. To so le primeri nekaterih možnih sprememb, do katerih lahko pride v turisticnem naselju. Dodanih je veliko fotografij, ki ponazarjajo videz objektov in so splošnega pomena. Razdalje so navedene v casu, ki je potreben, da jih prehodite v dobrih vremenskih razmerah in standardni obutvi. Cas, ki je potreben za premagovanje dolocene razdalje, je odvisen od obutve, starosti, vaše fizicne pripravljenosti kakor tudi razmer na terenu.

Omejitev odgovornosti

Splošni pogoji in pravila MountVacation.si se nanašajo na vse produkte in storitve na naši spletni strani, razen v primerih, ko je to izrecno navedeno. Portal (spletna stran) MountVacation.si je bila pripravljena z najvecjo možno skrbnostjo. Naše storitve temeljijo na informacijah, ki jih zagotavljajo hoteli in ponudniki storitev; zato so hoteli in ponudniki storitev odgovorni za pravilnost the informacij. Hoteli in ponudniki storitev lahko spremenijo informacije o svojih hotelih in storitvah, kot so cene in razpoložljivost, v vsakem trenutku. Zato vam ne moremo zagotoviti, da so vse informacije tocne in brez napak in ne moremo biti odgovorni za napake in netocnosti informacij, ki so ponujene. Pred odlocitvijo na podlagi ponujenih informacij, vam svetujemo, da ponujene informacije vedno preverite.

MountVacation.si ne odgovorja, pod pogoji iz tega navodila ali drugace, za kakršno koli izgubo dobicka, izgubo prihodkov, izgubo pogodbe ali kakšno drugo posredno ali posledicno izgubo, ki jo lahko utrpite kot posledico uporabe katerekoli informacije iz spletnega mesta.

MountVacation.si, ki deluje zgolj kot posrednik, preloži vse garancije za razpoložljivost, opis in veljavne cene namestitev ali storitev na ponudnika storitev.

Oblikovanje cen

Spletne cene so izracunane karseda natancno glede na iskalne parametre, ki ste jih vnesli vi kot stranka ter glede na podatke, ki so jih vnesli ponudniki posameznih nastanitev in / ali ponudniki storitev. Vendar pa zaradi zapletenega znacaja izracunov, kot tudi veliko razlicnih kombinacij sob, paketov in storitev, MountVacation.si ne more jamciti spletnih cen. Vse sobe in cene na spletni strani so odvisne od razpoložljivosti.

V primeru napacne cene, ko je rezervacija že potrjena, s tem ne bomo zavezani in bomo izdali spremenjeno pogodbo rezervacijo ali racuna, ki prikazuje pravilen znesek. Morebitne spremembe rezervacije so lahko narejene do največ 7 dni pred datumom prijave. V malo verjetnem primeru, ko ne moremo potrditi vaše rezervacije ali se ne strinjate s popravljeno pogodbo rezervacije, bodo za vas na voljo naslednje možnosti:

  • da sprejmete spremenjeno nastanitev, storitev ali paket pocitnic, ki smo vam ga ponudili, ali
  • da se odlocite za nakup drugih pocitnic na spletni strani s trenutno prodajno ceno, ki vam jo ponujamo, ali
  • da sprejmete celotno povracilo kupnine.

Vašo odlocitev nam morate sporociti v roku 48 ur od nastanka ponudbe; sicer bomo predvidevali, da ste se odlocili, da sprejmete ponujene spremenjene pocitnice. Ne glede na možnost, ki jo izberete, vam bomo potrditev poslali cim prej, v primeru, da ne želite nadaljevati, pa vam bomo v roku 30 dni povrnili vse izplacane zneske.

Garancija cen

Zagotavljamo najboljšo ceno. V primeru, da najdete boljšo ali enako ceno iste namestitve z istimi pogoji rezervacije, jo bomo izenacili! Garancija cene se nanaša na osnovno storitev, to je ceno namestitve, in ne vključuje morebitnih dodatnih stroškov, plačljivih na licu mesta pri ponudniku. Vse kar morate storiti je, da nam pisno, v roku 24 ur od vaše rezervacije, sporocite podrobnosti spletne strani ali agencije, kjer ste videli razliko v ceni in povrnili vam bomo razliko v ceni!

Uporaba spletne strani

Spletno stran lahko uporabljate le za zakonite poizvedbe ali rezervacije. Ni vam dovoljeno izvrševati kakršnih koli špekulativnih, napacnih ali goljufivih rezervacij ali rezervacij v pricakovanju povpraševanja. V primeru, da upraviceno menimo, da je bila taka rezervacija izvršena imamo vso pravico odpovedati rezervacijo in o tem obvestiti pristojne organe zadevnih držav.

Prav tako se zavezujete, da nam boste posredovali pravilen in natancen naslov elektronske pošte, navadne pošte, osebne in/ali druge kontaktne informacije in nas pooblastili, da uporabljamo te podatke za namene obvešcanja v primerih, ko je to potrebno (preberite naša «Pravila zasebnosti»). V primeru, da nam ne posredujete vseh informacij, ki jih potrebujemo, morda ne bomo mogli izvršiti vaše rezervacije. Prav tako odgovarjate za vse stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih špekulativnih, napacnih ali goljufivih rezervacij in/ali kontaktnih in osebnih podatkov, ki ste jih navedli.

Vaša pogodba ob rezervaciji

Ta spletna stran je namenjena le vabilu in ne predstavlja ponudbe MountVacation.si. Za opravljeno vsako rezervacijo, se šteje, da je vaša zavezujoca ponudba, ki jo lahko sprejmemo, ce želimo. Nobena pogodba ne obstaja, dokler ne upoštevate točnih plačilnih pogojev, ki jih je nastavil vsak hotelir ali ponudnik storitve direktno v sistemu MountVacation..

Rezervacija je ustanovljena po koncanem postopku rezervacije, ko kliknete na ustrezen gumb(e) v postopku rezervacije na naši spletni strani ali v rezervacijskem postopku izven spleta, ko vam je preko elektronske pošte poslana potrditev rezervacije v pisni obliki. Ta rezervacija vas zavezuje za najvec 48 ur. V primeru, da niti MountVacation.si niti ponudnik namestitev in/ali storitev ne potrdita rezervacije v roku 48 ur po zakljucku rezervacije, vas ti pogoji in pravila ne zavezujejo. Potrditev rezervacije, ki jo prejmete v pisni obliki, služi kot sprejem rezervacije in pomeni strinjanje s pogoji in pravili.

Potrditev rezervacije je po navadi takoj po zakljucenem postopku rezervacije poslana na vaš email naslov skupaj z referencno številko rezervacije. Ponudniki namestitev in/ali storitev imajo pravico do odpovedi rezervacije v roku 48 ur od prejema pisne potrditve, brez da navedejo razlog odpovedi.

Podrobnosti rezervacije

Ko je rezervacija enkrat potrjena ste zavezani tem pogojem in pravilom. Rezervacijska pogodba in potrditev rezervacije vam bosta posredovana še isti dan ali v nekaterih primerih naslednji delovni dan. Vaša odgovornost je, da natancno preberete vse podrobnosti vaše rezervacije, takoj ko jo prejmete in nas obvestite v primeru napak.

Prosimo vas, da preverite vsa imena, letnice rojstva, datume kakor tudi cas prihoda in odhoda, ki so zapisani na rezervacijski pogodbi in/ali pisni potrditvi ter nas o morebitnih napakah obvestite v roku 24 ur. Za spremembe teh podatkov, ki bodo narejene po 24 urah od prejema rezervacijske pogodbe in/ali potrdila vam lahko zaracunamo dodatne pristojbine.

Informacije, ki jih posredujete ob prijavi bomo prenesli zgolj na relevantne ponudnike nastanitev in/ali storitev za vaše potovalne aranžmaje ali druge osebe, ce je to nujno za provizijo vaših potovalnih aranžmajev. V primeru, da ne moremo posredovati informacij relevantnim ponudnikom nastanitev in/ali storitev, ne moremo zagotoviti potrditve vaše rezervacije. S to rezervacijo se strinjate, da se posredujejo relevantnim osebam. Vsi podatki o naših pravilih zašcite podatkov so na voljo na naši spletni strani.

Plačilo

V postopku rezervacije se bo od vas zahtevalo plačilo depozita ali polnega zneska rezervacije. Kupec ob rezervaciji placa MountVacation.si prvi obrok ali celoten znesek placila, kot je navedeno v rezervacijski pogodbi, s pomocjo bancnega nakazila ali kreditne kartice. Da bi lahko zagotovili vašo rezervacijo, mora Mountvacation.si prejeti prvo plačilo (depozit) ali poznejše placilne obroke do datuma zapadlosti kakor je opisano v rezervacijski pogodbi. Neuspešno bancno nakazilo v dolocenem casovnem obdobju lahko povzroci odpoved rezervacije brez predhodnega obvestila.

V postopku rezervacije vas bo sistem vodil skozi pogoje same rezervacije in plačilne pogoje, ki jih je v sistem vnesel hotelir oz. ponudnik sotritve sam. Nespoštovanje plačilnih pogojev lahko povzroci odpoved rezervacije brez predhodnega obvestila.

Za rezervacije, ki niso izvedene na spletni strani MountVacation.si ampak preko elektronske pošte ali telefona, se lahko zaracuna 25 € za stroške administracije rezervacije.

Osebne informacije kot so: številka kreditne kartice, imena, naslovi in telefonske številke so zašcitene z enskripcijsko tehnologijo Secure Sockets Layer (SSL) skozi celoten rezervacijski proces.

Spremembe in odpovedi s strani kupca

Ce so spremembe narejene potem, ko je bila rezervacijska pogodba že izdana in želite kakorkoli spremeniti vaše potovalne aranžmaje (na primer, datum vašega odhoda ali namestitev), bomo naredili vse kar je v naši moci, da bi izvršili te spremembe. Spremembe pa niso možne v vseh primerih. Oseba, ki je naredila rezervacijo oz. vaš potovalni agent mora vsako želja po spremembi izraziti v pisni obliki in jo poslati po elektronski pošti na naslov cs@mountvacation.com. Rezervacijo bomo pri izbranem ponudniku nastanitev in/ali storitev odpovedali na dan, ko prejmemo vašo pisno odpoved.

Ob spremembi potovalnega aranžmaja vam bomo zaracunali 25 € administrativnih stroškov na aranžma, k cemer bomo prišteli morebitne stroške, ki so nastali našim ponudnikom nastanitev in/ali storitev zaradi te spremembe.

Bolj, ko se bližate datumu odhoda, višji so lahko morebitni stroški, ce se odlocite za spremembe. Morebitne spremembe nam sporocite takoj, ko je to mogoce. V primeru sprememb ali odpovedi lahko traja 24ur, da MountVacation.si vašo željo po spremembi ali odpovedi rezervacije sporoci ponudniku nastanitve in/ali storitve.

V primeru, da so datumi originalne rezervacije kakorkoli spremenjeni in potrjeni s strani istega ponudnika namestitev ali storitev in MountVacation.si kasneje prejme zahtevo po odpovedi rezervacije potem morda stroški odpovedi in pogoji izpostavljeni v Splošnih pogojih in pravilih ne bodo nastali in bodo stvar odlocitve ponudnika namestitve in/ali storitev. V teh primerih bodo stroški odpovedi izracunani od primera do primera razlicno.

Ce je razlog odpovedi krit s strani vaše zavarovalne police, boste morda upraviceni do povracila the stroškov. Zahtevki po povracilu stroškov morajo biti naslovljeni direktno na zadevno zavarovalno agencijo. Ko odpoved povzroci zmanjšanje števila polnopravnih clanov skupine (kar se kaže v manjšem številu, za katero je bila dolocena cena in/ali popusti v trenutku prvotne rezervacije) bo MountVacation.si preracunal te predmete pogodbe in vam ponovno poslal racun.

Vedite, da so, v kolikor želite odpovedati kakršnekoli dodatke za smucanje, kot so smucarske karte, izposojo opreme in smucarske tecaje, le-ti predmet istih Pogojev in pravil odpovedi pocitnic kot so navedeni spodaj. Pogoji in pravila odpovedi dodatkov za smucanje so predmet ponudnikov storitev.

Splošna pravila za primer odpovedi

Pravila za primer odpovedi potrjenih rezervacij so odvisna od namestitve in/ali storitve, ki ste jo rezervirali. Individualni ponudniki namestitev ali storitev imajo razlicna pravila za primer odpovedi, ki se lahko razlikujejo od Splošnih pogojev in pravil MountVacation.si. V tem primeru bo imel ponudnik namestitev in/ali storitev svoja lastna pravila za primer odpovedi, ki bodo prikazana na strani hotela ali storitve na spletni strani MountVacation.si in bodo vidna vsem strankam pred samo rezervacijo. V primeru, da ponudniki namestitev in/ali storitev nimajo svojih lastnih pravila za primer odpovedi, veljajo ista splošna pravila za primer odpovedi MountVacation.si. Ta pravila so:

Odpovedi se zaracunajo kot odstotek od skupne cene (Partnerskih provizij, dolocenih storitev, ki so nepovratne) in se placajo MountVacation.si kot sledi:

Ce prejmemo vaše obvestilo vec kot 30 dni pred odhodom = BREZPLACNA ODPOVED; Ce prejmemo vaše obvestilo med 30 in 16 dni pred odhodom = 30% celotne vrednosti rezervacije; Ce prejmemo vaše obvestilo med 15 in 7 dni pred odhodom = 50% celotne vrednosti rezervacije; Ce prejmemo vaše obvestilo med 6 in 2 dni pred odhodom = 75% celotne vrednosti rezervacije; Ce prejmemo vaše obvestilo 1 dan ali manj pred odhodom = 100% celotne vrednosti rezervacije.

V primeru odpovedi na zahtevo posameznika MountVacation zaračuna 25 € administrativnih stroškov.

Posamezniki niso upraviceni do povracil v primeru višje sile kot so naravne katastrofe ali politicni nemiri, ki so povzrocili nezmožnost za uporabo nastanitvenih storitev. V teh primerih se šteje, da se posameznik umakne iz pogodbe, MountVacation.si pa ima pravico zaracunati stroške, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih.

Pomanjkanje snega ali slabše vremenske razmere niso razlog za odpoved namestitve in potovanja. V primeru, da se odlocite za odpoved vaših pocitnic zaradi pomanjkanja snega vam MountVacation.si ne bo povrnil nastalih ali dodatnih stroškov. Odpoved pocitnic vam bo ustrezno zaracunal, kot je navedeno v teh pogojih in pravilih.

Pisna odpoved mora biti podana v odpiralnem času MountVacation, sicer se bo obravnavala naslednji delovni dan in bo obravnavana po pogojih naslednjega delovnega dne.

Spremembe in odpovedi s strani MountVacation.si ali s strani ponudnika storitev

Ponudniki namestitev in storitev MountVacation.si na našo spletno stran vec mesecev vnaprej nalagajo cene in opise na našo spletno stran. Obcasno morajo naši ponudniki storitev vnesti spremembe ali popraviti manjše napake pred in po potrditvi rezervacije. Rezervacijo je moc brez razloga odpovedati v nic manj kot 7 dneh pred odhodom. V roku 48 ur lahko naši ponudniki namestitev in storitev odpovejo ali spremenijo potrjeno rezervacijo. Ceprav si MountVacation.si skupaj s svojimi partnerji prizadeva, da bi se izognil spremembam in odpovedim, se spremembe in odpovedi lahko zgodijo kadarkoli v roku 48 ur.

Če ponudnik namestitev in/ali storitev obvesti Mountvacation.si o premestitvi gostov, katerim je bila rezervacija potrjena. Mountvacation je dolžen gosta obvestiti takoj, ko izve za spremembo in je dolžen zagotoviti nadomestno namestitev v istem kraju v objektu enake ali višje kategorije kot je originalna. Dodatne stroške, nastale s spremembo programa, krije organizator, zmanjšanje pa gre v vašo korist.

Ponudnik namestitev in/ali storitev lahko uvede nekatere spremembe brez predhodnega obvestila, vendar te spremembe ne smejo posegati v vaše statusne pravice. V nobenem primeru MountVacation.si ni odgovoren za spremembe namestitev v namestitev nižjega razreda, niti v primeru, ko je bila sprememba ali odpoved storjena s strani ponudnika namestitev brez soglasja MountVacation.si ali v primeru višje sile, kot so: vojno stanje, grožnja vojne, ljudska vstaja, stavka delavcev, teroristicni napad, naravna ali jedrska katastrofa, požar, slabo vreme, tehnicne težave s transportom ali katerikoli drug dogodek, ki bi lahko onemogocil vaše potovanje. MountVacation.si ne bo odgovarjal za nobeno od zgornjih okolišcin in ni dolžen poravnati morebitnih nastalih potroškov ali dodatnih stroškov.

Potovalni dokumenti

Vse potovalne dokumente in vavcerje (rezervacijske pogodbe/racuni/vavcer/zavarovalne police) vam bomo v vecini primerih poslali po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ste nam ga posredovali ob rezervaciji. Ko ti dokumenti ali vavcerji zapustijo naše pisarne, bodisi po navadni ali elektronski pošti, ne odgovarjamo vec za izgubo teh dokumentov, razen v primeru, ko se ugotovi pomanjkanje skrbnosti iz naše strani. V kolikor potrebujete nov izvod dokumentov, vas prosimo, da vašo zahtevo pošljete na cs@mountvacation.com.

Vse relevantne potovalne dokumente in po potrebi napotnice boste prejeli po elektronski pošti potem, ko boste poravnali celoten znesek potovanja. Ob prejemu dokumentov si le-te natisnite in jih ob prihodu pokažite ponudniku namestitve ali storitev.

Zavarovanje z zdravstveno asistenco

MountVacation.si vam skupaj s svojimi ponudniki storitev priporoca, da si zagotovite ustrezno potovalno zavarovanje, kot pogoj za rezervacije z nami, ki vas in vaše sopotnike zavaruje v primeru nezgode ali bolezni; izgubljene prtljage ali denarja; ter drugih stroškov. Ce zavarovalno premijo vplacate preko MountVacation.si, vas prosimo, da se prepricate, ce so vsi navedeni podatki na zavarovalni polici tocni (obstojece zdravstveno stanje, datum odhoda in prihoda, itd.). Vsi zdravniški izvidi so pod nadzorom zavarovalnice. V primeru zavarovalniške goljufije bodo sprejeti pravni ukrepi tako zoper zdravnika kot tudi stranko. Zavrnitev predložitve relevantnih informacij bo vplivala na vaše zavarovanje. Pravila zavarovanja z zdravstveno asistenco lahko kupite na www.mountvacation.si.

S tem, ko ne sklenete zavarovanja pri nas se zavedate, da MountVacation.si odvezujete odškodninske odgovornosti zoper vse stroške, izgube in obveznosti, ki bi bile zajete v takem zavarovanju.

Pritožbe

V primeru, da imate kakršnokoli pritožo v zvezi z ponudnikom namestitve ali storitve, ki ste ju rezervirali preko MountVacation.si morate o tem takoj obvestiti namestitev, hotelsko recepcijo, ponudnika storitev ali relevantnega predstavnika med vašim bivanjem. Namestitvi in ponudniku storitev morate dati priložnost, da popravi situacijo med vašim bivanjem. V primeru, da vaša pritožba ni rešena na kraju samem, svoje nezadovoljstvo izrazite v pisni obliki in dopis v roku 60 dni po vaši vrnitvi domov pošljite na cs@mountvacation.com ali preko navadne pošte na naslov MountVacation.si, Jožeta Jame 12,Ljubljana 1210, Slovenija. Dopisu morate priložiti referencno številko vaše rezervacije in druge relevantne informacije, vkljucno s fotografijami, ki podpirajo vašo pritožbo. Prosimo, da vašo korespondenco strnete v jedrnat opis dejanskega problema. To nam bo pomagalo, da bomo hitro prepoznali vaše pomisleke in pospešimo naš odgovor.

Po naših najboljših moceh se bomo potrudili, da vam bomo pomagali tudi v primeru, da niste sledili zgoraj opisanem postopku. Kljub temu se odgovornost lahko bistveno zmanjša, v koncni fazi do te mere, da je odgovornost nastanitvenih storitev minimalna ali neobstojeca, v primeru, da se ne pritožite v pisni obliki in ne da bi ponudniku storitev omogocili, da odpravi problem, ko ta možnost obstaja. Nic od naštetega na kakšenkoli nacin ne vpliva na vaše statusne pravice. Prizadevali si bomo, da bomo na vse vaše pritožbe odgovorili v roku 8 dni, oz. v razumnem roku, če reševanje primera zahteva dodatna pojasnila.

Odstop pravic

Ti Splošni pogoji in pravila pogodbe veljajo zgolj za vas in nas. Niste upraviceni, da vaše pravice znotraj teh pravil odstopite ali prenesete na tretjo osebo.

Intelektualna lastnina

Vsa intelektualna lastnina in informacije na spletni strani MountVacation.si so naša last ali imamo zanje ustrezne licence zato teh informacij brez našega dovoljenja ni dovoljeno kopirati. To vam ne preprecuje uporabo spletne strani MountVacation.si do te mere, da naredite kopijo vseh podrobnosti rezervacije.

Sprememba pravil in pogojev

Vsakic, ko uporabite spletno stran MountVacation.si ste zavezani aktualnim Splošnim pogojem in pravilom zato jih morate, da se prepricate ali se z njimi strinjate, ponovno pregledati vsakic, ko naredite rezervacijo.

Neodvisnost

Ti Splošni pogoji in pravila se štejejo za neodvisne. V primeru, da se za katerakolo dolocbo utemelji, da je neizvršljiva ali neveljavna, je to dolocbo kljub temu treba izvršiti v najvecjem obsegu, ki ga dovoljujejo veljavni zakoni in taka odlocitev ne sme vplivati na veljavnost in izvršljivost ostalih preostalih dolocb.

Naslovi

Naslovi, ki se uporabljajo v teh Splošnih pogojih in pravilih so dodani zgolj iz prakticnih razlogov in ne opredeljujejo, razširjajo, omejujejo ali kako drugace vplivajo na te Splošne pogoje in pravila.

Celoten sporazum

Ti Splošni pogoji in pravila predstavljajo zavezujoco pogodbo med nami in vami, zato jih morate skrbno prebrati in se prepricati, da vsebujejo vse s cimer se strinjate in nicesar, s cimer se niste pripravljeni strinjati.

Veljavna zakonodaja

Vaša pogodba z MountVacation.si temelji na Splošnih pogojih in pravilih, ta pravila pa predstavljajo del pogodbe. Pred zacetkom rezervacijskega procesa se morate strinjati s Splošnimi pogoji in pravilih. Pogodba ter Splošni pogoji in pravila urejajo zakoni, ki veljajo na obmocju Republike Slovenije. Vsak spor, ki izhaja iz ali je v zvezi s to pogodbo ali s pravili, v vsakem primeru in ne glede na zakonodajo EU rešujejo sodišca Republike Slovenije, razen v primeru, ko ste fizicna oseba in bo MountVacation.si proti vam moral vložiti zahtevek. V takem primeru tožbo proti vam lahko vloži sodišce vašega trenutnega zacasnega ali stalnega prebivališca, razen ce ste spremenili svoje stalno ali zacasno prebivališce po potrditvi teh Splošnih pogojev in pravil. Ti Splošni pogoji in pravila ne vplivajo na vaše statusne pravice. Angleška razlicica teh Splošnih pogojev in pravil, ki je dostopna na MountVacation.si pod ?Pravila in pogoji?, je verodostojna in v vseh sporih bo uporabljen izvirnik. Vse druge jezikovne razlicice imajo zgolj prakticen pomen.

Zaščita podatkov in zasebnost

MountVacation.si spoštuje vašo zasebnost in je zavezan k varovanju vaših podatkov. Informacije, ki jih zbiramo o vas, bomo uporabljali v skladu z zakonom (v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in relevantno zakonodajo Evropske Unije).

Podatke o vas zbiramu iz dveh razlogov: prvic, da sploh lahko izvedemo vaše narocilo in drugic, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno storitev.

Z potrditvijo rezervacije se hkrati strinjate, da vam lahko občasno pošiljamo novice, ideje in ponudbe na vaš elektronski naslov v želji, da vam pomagamo pri vašem načrtovanju naslednjih počitnic. Iz teh novic se lahko tudi kadarkoli odjavite in izbrisali bomo vaše kontakte iz naše baze za komuniciranje.

Informacije, ki jih zbiramo o vas vkljucujejo: vaše ime, starost (da bi zagotovili primerno razporeditev hotelskih sob/cen zavarovanj), ime in starost sopotnikov, vaš naslov, telefonsko številko, elektronski naslov, informacije o kreditni/debitni kartici.

Kakršnekoli informacije, ki nam jih posredujete bodo uporabljene zgolj na namene urejanja vaših pocitnic in ne bodo, pod nobenim pogojem, posredovane ali prodane tretjim osebam. Brez vašega dovoljenja o vas nikoli ne bomo zbirali informacij obcutljive narave.

Informacije, ki jih imamo o vas bodo tocne in posodobljene. Informacije, ki jih hranimo o vas lahko preverite tako, da nam pošljete elektronsko sporocilo. V primeru, da najdete kakršnekoli nepravilnosti bomo le-te odpravili ali jih ustrezno popravili.

Podrobnosti si lahko preberete tukaj: Politika zasebnosti.

Pravila elektronske pošte

Od elektronske pošte se je enostavno kadarkoli odjaviti ali se nanjo prijaviti bodisi s pritiskom na gumb ?odjava? na kateremkoli promocijskem sporocilu ali preko kontaktnega obrazca v katerem nam sporocite elektronski naslov, na katerega ne želite vec prejemati obvestil.

Odjaviti se ni mogoče iz elektronskih sporočil, ki vam jih MountVacation.si pošilja v direktni povezavi z vašo rezervacijo oz. vašim potovanjem rezerviranim preko MountVacation.si ali njegovih partnerjev.

Vašega elektronskega naslova in drugih podatkov ne bomo posredovali ali prodali tretjim osebam brez vašega dovoljenja. Vaš elektronski naslov uporabljamo izkljucno za namene obvešcanja v obliki novice in elektronskih sporocil.

Varnost

Ta stran ima namešcene varnostne sisteme, ki ščitijo izgubo, napačno uporabo ali spremembo informacij, ki jih imamo pod nadzorom. Za namene zagotavljanja zasebnosti in varovanja informacij, ki so nam posredovane, uporabljamo tehnologijo Secure Socket Layers (SSL). Podatki vaše debitne/kreditne kartice se nikoli ne prenašajo preko interneta v nešifrirani obliki. Z namenom, da bi preprecili nepooblašcene dostope do naših sistemov delujemo za požarnim zidom.

Piškotki

Z namenom zasledovanja obnašanja obiskovalcev na naši spletni strani lahko uporabimo posebno tehnologijo, ki nam to omogoca. To vkljucuje uporabo ?piškotkov?, ki se v tem primeru shranjujejo na vašem brskalniku. Navadno lahko vaš brskalnik nastavite tako, da to onemogocite. Informacije pridobljene na tak nacin se lahko uporabijo za vašo identifikacijo, razen ce prilagodite nastanitve vašega brskalnika. Da bi lahko uporabljali spletno stran www.Mountvacation.si morate omogociti nastavitev ?piškotkov?.

Naša spletna stran(i) lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb ali mikro-strani, ki niso pod našim nadzorom ali v naši lasti. Na primer, referencne strani ali strani pomožnih produktov in storitev. Vaša odgovornost je, da preverite status teh strani pred njihovo uporabo. Pozorno preberite veljavne pogoje in pravila ter druge dokumente teh spletnih strani.

Vsi piškotki se uporabljajo izključno za namen izboljšanja vaše uporabniške izkušnje in možnosti, da vam predstavimo najboljše možne ponudbe v danem trenutku.

MountVacation.si vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Te spletne strani niso zajete v ta pravila varnosti in zasebnosti zato ne odgovarjamo za izvajanje pravil zasebnosti ali vsebino teh spletnih strani.

Pregledal DR Maj 2014